KIẾN THỨC CƠ BẢN
Căn bản về hệ thống PCCC
Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra. Việc phát hiện ra các tín hiệu cháy có thể được thực hiện tự động bởi các thiết bị hoặc bởi con người, và nhất thiết phải hoạt động liên tục trong 24/24 giờ.
Giới thiệu hệ thống cảnh báo điện tử

1. Đặt vấn đề

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, bên cạnh những nhiệm vụ giữ vững an ninh về chính trị, việc giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của ngành công an. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, ngoài các biện pháp nghiệp vụ khác, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào công tác bảo vệ an ninh và trật tự xã hội là một bien pháp rất quan trọng. Trong những năm qua các đơn vị công an cả nước đã làm tư vấn và trực tiếp lắp đặt hàng ngàn hệ thống cảnh báo điện tử cảnh báo điện tử tại các cơ sở nhà nước và nhân dân. Trong quá trình theo dõi hoạt động của các hệ thống này, chúng ta thấy chúng đã phát huy rất tốt tác dụng trong việc phòng ngừa và hạn chế tối đa những thiệt hại do hoả hoạn và các hoạt động tội phạm khác gây ra góp phân tích cực vào việc bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Căn bản về camera (Phần 2)
Căn bản về camera (Phần 1)
GIẢI PHÁP THAM KHẢO
Giải pháp hội nghị truyền hình

Giải pháp camera sử dụng cho ô tô khách

Giải pháp camera cho hầm mỏ
Giải pháp âm thanh cho siêu thị
Copyright (c) 2008 by KV1. All rights reserved.