a546465
Mã: 1111
Giá: Call
Bảo hành: 24 tháng
 
 
Bộ điều chế RF
Mã: MOD 47862
Giá: Call
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Camera IP ốp trần
Mã: P-463
Giá: Call
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Camera IP quan sát ngày/đêm
Mã: P-463
Giá: Call
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Camera IP tốc độ cao quan sát ngày/đêm
Mã: P-463T
Giá: Call
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh cao cấp
Mã: SVR - 1650E
Giá: Call
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh
Mã: SVR-1640E
Giá: Call
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Finger print & Access code Digital Doorlock
Mã: KDL-F1
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
RF Card Digital Doorlock
Mã: KDL-C1
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Touch Key Digital Doorlock
Mã: KDL-T1
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Khóa vân tay điện tử
Mã: KDL-F2
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Front Door B/W Camera
Mã: KC-D30M
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Front Door Color Camera
Mã: KC-C60
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Front Door Color Camera
Mã: KC-C50
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Pinhole lens type (B/W)
Mã: KLP-PC100/KPL-P104
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Common Gate Camera
Mã: KPL-312/KPL-P312
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Normal Lens type Lobbyphone
Mã: KLP-C100/100
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Màn hình màu, không tay cầm
Mã: KCV-350/KCV-350D
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Màn hình màu, không tay cầm
Mã: KIV-202/KIV-202D
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Màn hình màu, không tay cầm
Mã: KCV-356_M
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Kiểm soát vân tay Pegasus
Mã: PFP-3700
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Cây dò cầm tay
Mã: ST-8000A
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Cổng an ninh siêu thị
Mã: CW-7000 DSP Sensor
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Cổng an ninh siêu thị
Mã: CW-1000B digital
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Cổng an ninh siêu thị
Mã: CW-1000C
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Cổng an ninh siêu thị
Mã: Astral 350
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B010
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B009
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B008
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B007
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B006
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B005
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B004
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B003
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B002
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít cổ chai
Mã: B001
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít
Mã: L07
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít
Mã: L06
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít
Mã: L05
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Dây thít
Mã: L04
Giá: Call
Bảo hành: 12 Tháng
 
 
Kiến thức chung:
Căn bản về hệ thống PCCC
Giới thiệu hệ thống cảnh báo điện tử
 
Giải pháp tham khảo:
Giải pháp hội nghị truyền hình
Giải pháp camera sử dụng cho ô tô khách
 
Copyright (c) 2008 by KV1. All rights reserved.
Đang online:
Lượt truy cập: